Wie zijn wij

De initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere (BPA) is opgezet door een aantal betrokken bewoners die – onafhankelijk van de gemeente – de zeggenschap van burgers in gemeentelijke aangelegenheden wil verbeteren. Het ging toen om verwikkelingen rond de Blauwe Zone in de wijken grenzend aan het Stadshart. Het werd BPA duidelijk dat er bij Almeerders een groeiend gevoel van onbehagen en onmacht leeft over de gemeente en de politiek. Genoemd is: een gebrek aan inspraak en samenspraak, onvoldoende informatie of een gevoel van niet juist, te laat of helemaal niet geïnformeerd zijn.

Dat is geen goede zaak, niet voor Almeerders en niet voor de bestuurders van de stad. BPA, maar ook de gemeente, hebben behoefte aan meer duidelijkheid over de rechten, de rol en de verwachtingen van de inwoners van Almere en hoe daar op een voor alle partijen bevredigende manier mee om te gaan.

In 2023 is er vanuit de Almeerse samenleving een initiatief voor het verbeteren van burgerbetrokkenheid, incl. participatie, ontstaan, uitmondend in een petitie. BPA heeft besloten zich bij dit initiatief aan te sluiten. De verbeteracties vanuit dit initiatief sluiten naadloos aan bij verbeterpunten die BPA vanuit evaluaties in beeld heeft. Voor BPA blijkt het lastig om in contacten met de gemeente verdere verbeteringen te realiseren. Om die reden is BPA toegetreden tot de tijdelijke Werkgroep BurgerBetrokkenheid.

BPA bestaat uit een vaste kern van 3-5 personen en heeft daarnaast een aantal vaste leden aan de Participatietafel, afkomstig uit verschillende wijken van de stad.

Ook meedoen?
Als u interesse heeft, stuur dan een e-mail met informatie en motivatie naar info@bp-almere.nl. Wij zullen dan (z.s.m.) contact met u opnemen.