Participatietafel

De Participatietafel is een initiatief van BPA uit 2022. BPA is aan deze tafel vertegenwoordigd met de vaste kern en een aantal vaste leden vanuit verschillende wijken in de stad.
Met de leden van deze tafel geven we de gemeente gevraagd maar ook ongevraagd adviezen over zaken die rondom burgerbetrokkenheid en participatie spelen.

Ook evalueert BPA met deze tafel periodiek participatieprocessen van de gemeente. In de participatienota van 2021 van de gemeente heeft BPA het recht gekregen periodiek onafhankelijke evaluaties uit te voeren.

Voor het evalueren van participatieprocessen worden in ieder geval behalve bewoners ook de projectleider en de adviseur burgerparticipatie van de gemeente uitgenodigd om aan deze tafel mee te discussiëren.

Aan de participatietafel bespreken en analyseren we het participatieproces en kijken met elkaar naar wat goed ging en naar mogelijke verbeteringen. Van deze bespreking wordt een verslag gemaakt, voorzien van een advies, dat gedeeld wordt met het college en de raad.

BPA evalueerde al langer participatie trajecten, maar in 2022 is de participatietafel gestart. Participatietrajecten die door BPA geëvalueerd zijn:

  • Bomenkap Kruidenwijk (2016)
  • Voedselbos sieradenbuurt (2016)
  • Bestemmingsplan de Marken (2016)
  • Masterplan Floriade (2016)
  • Cascadepark (2022)
  • Annapark (2022)

Daarnaast reageert BPA dikwijls per brief naar de raad en/of college in geval zij van mening is dat er sprake is van grote onvolkomenheden op het gebied van burgerbetrokkenheid.